Billy Holiday Singing Strange Fruit.

36 x 48

Oil on Masonite

$800

Sandra Hansen